Хүнсний микробиологи
(1)

Хүнсний микробиологи

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү ном нь хүнсний микробиологийн талаарх мэдлэг эзэмшсэн байх шаардлага тавигддаг хоол хүнс үйлдвэрлэл, анагаах ухаан, ариун цэвэр эрүүл ахуй, байгаль экологи, хөдөө аж ахуй, микробиологи ба биотехнологийн чиглэлээр суралцаж буй оюутан, суралцагчид болон дээрх салбарт ажиллагсдад зориулагдсан болно.
# хүнс# микробиологи