Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Химийн тооцоот бодлого бодох арга

Химийн тооцоот бодлого бодох арга

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Химийн тооцоо нь маш олон төрөл байх боловч түүнийг үндсэн 10 төрөлд ангилж болох юм. Энэ тохиолдолд эдгээр төрлүүдийг товчхон боловч хамран оруулахыг оролдов. Энэ гарын авлагад ч манай хими сургалтын практикт дутагдалтай байгаа химийн төрмодинамик, урвалын кинөтик, химийн тзнцвэр болон цахилгаан химийн зарим асуудлуудад нэлээд анхаарав.
# хими# бодлого# бодох