Esan - Реклам, харилцаа, сэтгэлзүй, билэгдэл

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Реклам, харилцаа, сэтгэлзүй, билэгдэл

Б.Болд-Эрдэнэ

Реклам, харилцаа, сэтгэлзүй, билэгдэл

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Энэ бүтээл нь реклам, түүний дотор ОНМХ-ийн зар сурталчилгааны талаарх анхны сурах бичиг бөгөөд Рекламын харилцааны хэрэглэгчид, Рекламын харилцааны мэдээлэгч, Рекламын суваг, харилцааны сэдэв агуулга, тэмдэгтийн тогтолцоо гэсэн үндсэн бүлэгт багтаан рекламын харилцааны онол, практикийн асуудлуудыг тодорхой жишээ баримтад тулгуурлан тусгажээ.
# зар сурталчилгаа# реклам# сэтгүүл зүй# мэдээллийн хэрэгсэл