Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээ

Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээ

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсаа хөгжүүлэх, дэлхийн улс орнуудын жишигт хөгжих гэсэн хүсэл, зүтгэл Монгол хүн бүхний сэтгэл зүрхэнд уяатай гэдэг нь ойлгомжтой. Тиймээс Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн тогтолцоог хөгжүүлэх замаар улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөжлийг хурдасгах олон боломж буй гэдэгт маргах нэгэн үгүй буй заа. Нягтлан бодох бүртгэл, татварын талбарын мэргэжилтнүүдийн хувьд энэ үйлчилгээг байвал зохих хэм хэмжээний хүрээнд хөгжүүлэн төрийн санхүүгийн тогтолцоогоо бэхжүүлэхэд анхаарал хандуулах хэн бүхний оюуны мэлмийд тус болохуй хэмээн найднам.

# бизнес# эдийн засаг# татвар