Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Өртгийн бүртгэл

Өртгийн бүртгэл

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү номыг хичээлийн сурах бичиг чиглэлээр бэлтгэсэн бөгөөд өртөг болон зардлын нягглан бодох бүртгэлийг судалж мэдэхийг хүссэн хэн бүхэн ашиглах боломжтой. Түүнчлэн энэ чиглэлээр хичээл зааж байгаа багш нар, сурч буй оюутнуудад сурах бичиг болгон хэрэглэх бүрэн боломжгой байх үүднээс бүлэг бүр нь ярилцах асуулт, дасгал, бодлоготойгоос гадна зарим бүлгуүдэд шийдвэрлэх асуудлууд оруулсан болно.

# эдийн засаг# санхүү# Нягтлан бодох бүртгэл