Esan - Төрийн ба бизнесийн байгууллагын санхүүгийн бүртгэл

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төрийн ба бизнесийн байгууллагын санхүүгийн бүртгэл

Н.Агваан

Төрийн ба бизнесийн байгууллагын санхүүгийн бүртгэл

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын хэмжээнд няглан бодох бүртгэлийг хөтөлж, эдийн засаг санхүүгийн салбарын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулсаар ирсэн түүхэн уламжлалтай. Ер нь нягтлан бодох бүртгэлийн онол арга зүйн тухай Санхүүгийн бүртгэл тайлагналын талаар улсын түүхэн уламжлалаас гадна олон улсын түвшинд даяаршиж хөгжин шинэчлэгдэж байгаа арга аргачлалд тулгуурлан өөрчлөгдөн үндсэн зарчмыг агуулна. Ялангуяа дэлхий нийтээр зах зээлийн эдийн засагт шилжиж байгаа орчин үед бизнесийн хэл болсон энэхүү бүртгэл тооцоо тайлагнал нь төрийн болоод хувийн өмчийн аж ахуйн байгууллагын үйл ажиллагааны явцад хэрэглэгдэх хөрөнгө түүний эх үүсвэрийн өөрчлөлт хөдөлгөөнийг тодорхой тусгана.
# санхүүгийн бүртгэл# эргэлтийн хөрөнгө# байгууллагын санхүү