Esan - Аудитын онол арга зүй ба санхүүгийн тайлангийн аудит

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Аудитын онол арга зүй ба санхүүгийн тайлангийн аудит

Н.Агваан

Аудитын онол арга зүй ба санхүүгийн тайлангийн аудит

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын хэмжээнд нягтлан бодох бүртгэлийг хөтөлж, эдийн засаг санхүүгийн салбарын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулсаар ирсэн түүхэн уламжлалтай. Ер нь нягтлан бодох бүртгэл, аудитийн арга зүй тухайн улсын түүхэн уламжлалаас гадна олон улсын түвшинд даяаршиж хөгжин шинэчилэгдэж байгаа арга аргачилалд тулгуурлан өөрчлөгдөх үндсэн зарчмыг агууна. Ялангуяа дэлхий нийтээр зах зээлийн эдийн засагт шилжиж байгаа орчин үед бизнесийн хэл болсон энэхүү бүртгэл тооцоо, тайлагнал, төлөвлөлт, хяналтын байдлыг аудит шалгаж баталгаажуулан, зөвлөгөө туслалцаа өгөх үүргийг хүлээнэ. Байгууллагын үйл ажиллагааны явцад зохион байгуулагдсан бүртгэл санхүүгийн тайланг баталгаажуулах дүгнэлт гаргах аудитын ажиллагаа бол өмнөх боть (I ба II боть)-ын үзэл санааг бодитой нотолгоонд хангах үргэлжлэл нь болох утга чанартай юм.
# аудит# эрсдлийн үнэлгээ# мөнгөн хөрөнгө# тайлан