Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс

Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?

Сурах бичгийн гол зорилго нь нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн ойлголтуудыг цэгцтэйгээр олж авах, бүртгэлийн ажилбаруудыг хэрэглээ болгох, мэдлэгээ илүү батжуулах боломжоор хангах үүднээс жишээгээр тайлбарлаж ажиллах дасгал бодлогоор хангасан ба сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглахад чиглэгдсэн болно.

# санхүү# алтанзаяа# Нягтлан бодох бүртгэл