Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын хэрэглээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын хэрэглээ

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?

Дэлхийн олон оронд аж ахуйн нэгж, байгууллагууд санхүүгийн тайлангаа олон нийтийн хэрэгцээнд зориулан бэлтгэдэг. Олон төрлийн нийгэм, эдийн засаг болон хууль эрх зүйн ялгаанаас улс орнууд санхүүгийн тайлангаа ялгаатай тайлагнах нь элбэг билээ. Энэхүү ялгааг багасгах санхүүгийн тайланг толилуулах бүртгэлийн стандарт, дүрэм журмыг нэгтгэх зорилготойгоор НББОУС-ын Хороо анх 1973 онд Англи, Австри, Герман тэргүүтэй 10 улсын мэргэжлийн байгууллагуудын санаачлагаар Лондон хотод байгуулагдсан түүхтэй. 2001 онд уг хороонд бүтцийн өөрчлөлт хийснээр Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын зөвлөл байгуулагдаж нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартуудыг боловсруулан баталж олон улсад мөрдүүлж байна.

# Нягтлан бодох бүртгэл# татвар# эдийн засаг