Esan - Цалин хөлс

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Цалин хөлс

Г.БаярмааН.Нарангэрэл

Цалин хөлс

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Энэ сурах бичигт хөдөлмөрлөсний төлөө олгох урамшууллын эдийн засаг-эрх зүйн үндсүүд, төсвийн хүрээнд болон эдийн засгийн бодит үйл ажиллагааны салбарт ажиллаж буй ажилтнуудын хөдөлмөрийн хөлс төлөлтийг зохион байгуулах, зохицуулахад тулгарах онол, практикийн асуудлууд, хөдөлмөрийн сэдэл, шагнал урамшуулал нэгдмэл систем, хөдөлмөрийн нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, хөдөлмөрийн хөлс төлөх системүүдийн харьцуулсан шинжилгээ, гүйцэтгэлд суурилсан хөлс төлөлт, ажилтнуудыг урамшуулах гадны туршлага, бусад олон асуудлыг дэлгэрэнгүй авч үзжээ. Тэгэхдээ хөдөлмөр, цалин хөлсний чиглэлээр өөрийн оронд хийсэн олон судалгааны ажил, зохиогчдын ажлын хуримтлуулсан туршлагад тулгуурлан хөндсөн асуудлынхаа практик хэрэглээнд анхаарах зүйлс, гаргалгаа шийдлийн арга хэлбэрийг санал болгосон байна.
# эдийн засаг# эрх зүй# цалингийн систем# хөдөлмөрийн хөлс