Esan - Философийн үндэс

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Философийн үндэс

Д.Отгончимэг

Философийн үндэс

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Хүний мөн чанарын тухай философи сургаалыг хүний философи эсвэл философийн антропологи гэж нэрлэдэг. Хүн гэж юу вэ? хэмээх асуултанд философийн үе үеийн гүн ухаантнууд өөрсдийн тодорхойлолтоо гаргасан байдаг. Тухайлбал: Сэргэн мандалтын үеийн Платонизм сургаалд - Хүнийг бие сэтгэлийн зохицол гэж үзээд, сэтгэл нь биегүй зүйл болох санааны ертөнцөд хамаарч байдаг гэж тодорхойлсон. Эртний грекийн философич Аристотель - Бие сэтгэлийг нэгдэлтэй гэж үзсэн байдаг мөн сэтгэл нь биед байдаг, хүний мөн чанар нь бие, сэтгэл гэсэн 2 янзын зүйлээр тодорхойлогддог, хоёрдмол шинжтэй гэж үзсэн.
# гүн ухаан# хүний философи