Esan - Нийгмийн судалгаа шинжилгээнд математик арга хэрэглэх онол арга зүйн асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Нийгмийн судалгаа шинжилгээнд математик  арга хэрэглэх онол арга зүйн асуудал

С.Төмөр-Очир

Нийгмийн судалгаа шинжилгээнд математик арга хэрэглэх онол арга зүйн асуудал

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү цувралд шинжлэх ухааны мэдлэгийг математикчлах үйл явцын арга зүйн асуудлыг авч үзэн түүгээрээ уламжлан нийгмийн танин мэдэхүй тухайлбал социологийн тодорхой судалгаанд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг түүврийн аргын мөн чанар, түүнийг хэрэглэх арга зүй, аргачлалын асуудлыг багтаасан байна. Уг бүтээл нь социологийн судалгаа эрхлэн явуулдаг судалгаа шинжилгээний болон практик ажилтан, их, дээд еургуулийи оюутан, магистрант, докторантуудад зориулагдсан болно.
# математикчлал# шинжлэх ухаан# нийгмийн танин мэдэхүй