Esan - Нийгмийн ажлын онолын үндэс

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Нийгмийн ажлын онолын үндэс

С.Туяа

Нийгмийн ажлын онолын үндэс

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү гарын авлага нь нийгмийн ажлын хөгжлийн түүхэн тойм, нийгмийн ажлын онол, загвар, зарчим, нийгмийн ажил нийгмийн бусад шинжлэх ухаантай холбогдох нь, хүн амын янз бүрийн бүлгүүдэд үзүүлэх нийгмийн ажлын онцлог, нийгмийн хамгааллын хууль эрх зүй, нийгмийн ажлын мэргэжилтний шалгуур, нийгмийн ажлын ёс зүй, нийгмийн ажлын үр ашиг зэрэг асуудлыг цогц байдлаар авч үзсэн болно.
# сурган хүмүүжүүлэх ухаан# нийгмийн ажил