Esan - Нийгмийн даатгал - Тэтгэвэр тэтгэмж бодох арга зүй

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Нийгмийн даатгал - Тэтгэвэр тэтгэмж бодох арга зүй

Б.Батжаргал

Нийгмийн даатгал - Тэтгэвэр тэтгэмж бодох арга зүй

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Энэ номд нийгмийн даатгалын харилцаа нь эхлээд шимтгэл төлж даатгуулах, дараа нь нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж авах цикл байдгийг харгалзан нийгмийн даатгалд хамрагдах хэлбэр, шимтгэлийн тухай эхний бүлэгт, дараагийн бүлэгт нь нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид зааснаар олгох ажилгүйдэл, эрүүл мэнд, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний, цэргийн гэх мэт тэтгэвэр, тэтгэмж бодох арга зүйг нэг бүрчлэн жишээ авч тайлбарласан байна.
# тэтгэвэр# тэтгэмж# ажил олгогч# даатгуулагч# нийгмийн даатгал