Esan - Жендэрийн урхи: Эмэгтэйчүүд, хүчирхийлэл, ядуурал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Жендэрийн урхи: Эмэгтэйчүүд, хүчирхийлэл, ядуурал

Монголын Эмнести Интернэшнл

Жендэрийн урхи: Эмэгтэйчүүд, хүчирхийлэл, ядуурал

Уг бүтээлээс дэлхийн улс орнуудад эмэгтэйчүүдийн эрх хэрхэн зөрчигдөж буйг судлах боломжтой. Судалгаанд жендерт суурилсан хүчирхийлэл, ядуурал, ялгаварлан гадуурхалт, цаашлаад хөдөлмөрлөх эрх, сурч боловсрох эрх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийн зөрчлийг тусгажээ.
# эмэгтэйчүүд# хүчирхийлэл# ядуурал# жендэр