Esan - Улс орнуудын КОВИД-19-ийн халдварын эсрэг авч буй арга хэмжээ, хүний эрхийг хангах үүрэг хариуцлага

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Улс орнуудын КОВИД-19-ийн халдварын эсрэг авч буй арга хэмжээ, хүний эрхийг хангах үүрэг хариуцлага

Монголын Эмнести Интернэшнл

Улс орнуудын КОВИД-19-ийн халдварын эсрэг авч буй арга хэмжээ, хүний эрхийг хангах үүрэг хариуцлага

Нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өртөх өндөр эрсдэлтэй хүмүүст дэмжлэг үзүүлэхийн тулд Ковид-19 халдварт өртсөн улс орон бүрийн Засгийн газар, бусад оролцогч уг халдварын эсрэг авч буй бүхий л арга хэмжээндээ хүний эрхийн олон улсын хэм хэмжээг баримтлах ёстой. Уг баримт бичигт улс орнуудын Ковид-19 цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээг дүгнэн нэгтгэсэн болно.
# ковид-19# цар тахал# хүний эрх