Esan - Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө

Б.Пүрэвсүрэн

Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Хууль зүйн судалгааны магистрын зэрэг горилон бичиж, улмаар МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд, эрдэмтдийн оюунаар хэлэлцэгдэн шүүгдэж, дүгнэгдсэн “Монгол Улс дахь хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөний хэрэгжилт, тулгамдсан асуудал” нэг сэдэвт бүтээлийг эрхэм танд ямарваа нэгэн нэмэлт үгүйгээр бүрэн эхээр нь толилуулав.
# эрх чөлөө# сэтгүүл зүй# эрх зүй