Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжил

Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжил

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн хөгжлийн хүчин зүйлсийг онол, арга зүйн үүднээс тодорхойлж, тогтвортой хөгжлийн стратегийн хандлагыг тогтооход энэхүү бүтээлийн зорилго оршино. Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн нийгэм, эдийн засаг, экологийн үндсэн асуудлууд уг судалгааны обьект болно.
# хөдөө аж ахуй# тогтвортой хөгжил