Esan - Монгол улсын хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны тогтвортой хөгжлийн шинжлэх ухааны үндэслэл

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны тогтвортой хөгжлийн шинжлэх ухааны үндэслэл

Монгол улсын хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны тогтвортой хөгжлийн шинжлэх ухааны үндэслэл

Худалдаж авах

Хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн шинжлэх ухааны үндэслэлийг цогц байдлаар боловсруулахад салбарын шинжлэх ухааны төрөл бүрийн мэргэжлийн багш, судлаачдын хамтын оюуны хүч, нөөц боломжийг төвлөрүүлэн ажиллаж, төслийн эцсийн шатны үр дүн болох энэхүү тайланг" Монгол Улсын хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн шинжлэх ухааны үндэслэл" нэртэйгээр хоёр дахь бүтээл болгон толилуулж байна.
# Хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжил, # тогтвортой хөгжил# Хөдөө аж ахуй