Esan - Байгууллагын шударга ёс

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байгууллагын шударга ёс

Г.Уянга

Байгууллагын шударга ёс

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Манай улсын их дээд сургуулиудын эрдэмтэн багш, судлаачид судалгааны ажил хийх сэдэлтэй болж, сүүлийн үеийн онолын үзэл баримтлал, чиг хандлагаас суралцан судалгаа шинжилгээний ажлынх нь чанар чансаа дэлхийн жишигтэй зарим талаар ойртож байгаа билээ. Гэвч, удирдлагын үйл ажиллагаа, шийдвэрээс үүдэн бий болсон ажиллагчдын хариу үйлдэл буюу ажилтны сэтгэл ханамж, байгууллагадаа үнэнч хандах хандлага, байгууллагын иргэний зан төлөв гэх зэрэг зан төлөвийн талаарх онолын үндэслэлтэй судалгааны ажил манай улсад ховор, орчин үеийн эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх хэрэгцээ шаардлага байсаар байна.
# ёс суртахуун# нийгэм# байгууллагын соёл