Esan - Хүний нөөцийн ажилтны гарын авалга

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүний нөөцийн ажилтны гарын авалга

Б.Довдонбалжир

Хүний нөөцийн ажилтны гарын авалга

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Хүний нөөцийн цаашлаад байгууллагын хөгжлийн бодлого, стратегийг тодорхойлох, түүнийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, зохицуулан зохион байгуулах, хүний нөөцийн өдөр тутмын ажлыг удирдан гүйцэтгэхэд хүний нөөцийн ажилтны үүрэг, оролцоо улам бүр өсөн нэмэгдэж байна. Тэр хирээр хүний нөөцийн ажилтныг мэдлэг, ур чадвараа байнга дээшлүүлж, шинээр сэтгэж, шинэлэг арга хэлбэрүүдийг удирдлагын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж байхыг цаг үе шаардах болжээ. Энэхүү хэрэгцээ шаардлагатай холбогдуулан Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа одоогийн хууль тогтоомжийн хүрээнд хүний нөөцийн ажилтнууд өдөр тутмын ажлаа оновчтой, шуурхай явуулахад нь бага ч боловч тус нэмэр болох үүднээс энэхүү гарын авлагыг бэлтгэн толилуулж байна.
# хүний нөөц# ажилтан# ажил олгогч# байгууллага