Esan - Сонины дизайн

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сонины дизайн

Б.Болд-Эрдэнэ

Сонины дизайн

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
“Сонины дизайн” номын онцлог нь уламжлалт сурах бичгийн хэлбэр, хайрцагт үл баригдан харьцангуй чөлөөт хэлбэрийг эрхэмлэсэн байх боловч өгүүлэн буй сэдвийнхээ судлагдахууны үндэс, гол зарчим, зохиомжийн онцлог, суурь ойлголт, үүрэг зорилгыг өнөөгийн хэрэглээний түвшинтэй уялдуулан авч үзсэн нь шинэлэг болжээ. Тиймээс уншихад өгөөжтэй, ухаарахад хялбар, хэрэглэхэд дөхөм болсон байна. Сонины дизайн гэдэг нь сэтгүүл зүйн бүтээгдэхүүний нэн чухал сэдэв мөн боловч өнөө хэр сурах бичгийн хэмжээнд ном үгүйлэгдсээр ирсэн бөгөөд тэр орон зайг нөхсөнөөрөө энэ ном үнэ цэнэтэй юм.
# реклам сурталчилгаа# сэтгүүлийн дизайн# дизайны урлаг