Esan - Монгол хэлний ойрд аялгуу фонемын тогтолцоо

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол хэлний ойрд аялгуу фонемын тогтолцоо

О.Самбуудорж

Монгол хэлний ойрд аялгуу фонемын тогтолцоо

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Монгол хэлний нутгийн аялгуу судлалын томоохон хэсэг бол ойрд аялгуу судлал юм. Орчин үед монгол хэл шинжпэлийн чухал асуудлуудын нэг нь монгол хэлний нутгийн аялгуу судлал мөн. Аялгуу судлал нь хэлний хөгжлийн хууль зүй, бодот байдал, ирээдүйн төлөвийг танин мэдэхэд ихээхэн ач холбогдолтой билээ. Ойрд аялгууны фонемийн тогтолцоог судлах нь ойрд аялгууны фонемийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, байрлал, хувьсал зэргийг таньж мэдэхэд төдийгүй, бусад монгол хэл аялгууны хөгжлийн ерөнхий төлөв, фонемийн тогтолцоог нарийвчлан судлахад онол практикийн ач холбогдол оршиж байна.
# хэл шинжлэл# аялгуу судлал# фонем тогтолцоо