Esan - Монгол хэлний эхийг унших, бичих дасгал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол хэлний эхийг унших, бичих дасгал

Д.Эрдэнэсан

Монгол хэлний эхийг унших, бичих дасгал

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Монгол хэлний хичээлээр суралцагчийн унших, бичих, ярих, сонсох чадварыг хөгжүүлэх, сургалтын үйл явцыг хэрэглээнд суурилан зохион байгуулахын тулд мэдлэг бүтээх, үйлийн явцад хөгжүүлэх арга зүйг чухалчлах тухай ярилцах болов. Энэхүү номд байгаа төрөл бүрийн дасгалыг сурагчид гүйцэтгэхдээ бодох, эргэцүүлэх, ярилцах, зөвлөлдөх, маргалдах, мэтгэлцэх, санал бодлоо солилцох, эрэл хайгуул хийх, бие биеийн хийснийг үнэлэх дүгнэх, дахин сайжруулах гэх мэт тэдний өмнө “давж чадахуйц” багахан бэрхшээлийг сонирхолтой хэлбэрээр бий болгож, тэдгээрийг төрөл бүрийн бүтээлч аргаар гүйцэтгэвэл илүү үр дүнтэй болохыг зөвлөж байна.
# уран зохиол# хэл зүй# монгол хэл