Esan - Мэдээлэл зүй (Мэдээллийн технологи)-н боловсрол ба мэдээлэл зүйн багш боловсрол

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Мэдээлэл зүй (Мэдээллийн технологи)-н боловсрол ба мэдээлэл зүйн багш боловсрол

Д.Цэдэвсүрэн

Мэдээлэл зүй (Мэдээллийн технологи)-н боловсрол ба мэдээлэл зүйн багш боловсрол

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Мэдээлэл зүйн боловсролын стандартын цогц чадамж болон чадваруудыг ай, боловсролын түвшин нэг бүрийн тохироц шалгах матрицыг гаргаж Портерийн загвараар харьцуулж судалсан болно.
# мэдээлэл зүй# мэдээллийн технологи# боловсрол