Esan - Мэдээлэл харилцаа холбооны технологи ба багш бэлтгэх боловсрол

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Мэдээлэл харилцаа холбооны технологи ба багш бэлтгэх боловсрол
(1)

Д.Цэдэвсүрэн

Мэдээлэл харилцаа холбооны технологи ба багш бэлтгэх боловсрол

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлаар багшийн мэдээлэл харилцаа, холбооны чадварын өнөөгийн байдлыг судлан тогтоож, ЮНЕСКО-гийн багшийн МХХТ-ийн цогц чадамжийн хүрээний шаардлагад үндэслэн багшийн МХХТ-ийн чадварын шаардлагын хувилбарыг боловсруулж санал болгохыг зорьсон байна.
# боловсрол# харилцаа холбоо# шуудан# мэдээллийн технологи