Esan - Гамшгаас хамгаалах үндэс (Мэргэжлийн анги тусгай үүргийн томилгоот бүлэг)

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гамшгаас хамгаалах үндэс (Мэргэжлийн анги тусгай үүргийн томилгоот бүлэг)

П.ЦэдэвО.Үржин

Гамшгаас хамгаалах үндэс (Мэргэжлийн анги тусгай үүргийн томилгоот бүлэг)

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Мэргэжлийн анги (Тусгай чиг үүргийн томилгоот бүлэг)-ийн бүрэлдэхүүнд зориулсан энэхүү гарын авлагын нэгдүгээр бүлэгт гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэс, хоёрдугаар бүлэгт аюулт үзэгдэл, ослын тухай ойлголт, учруулах хор уршиг, хамгаалах арга хэмжээ, гуравдугаар бүлэгт аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, дөрөвдүгээр бүлэгт эрэн хайх, аврах ажиллагааны үндсэн ойлголт, голомтод эрэн хайх, аврах ажиллагаа явуулах нь гэсэн хэсгүүдийг багтаасан болно. Мэргэжлийн анги (Тусгай чиг үүргийн томилгоот бүлэг)-ийн бүрэлдэхүүний гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулсан багийн зөвлөмжийг үндэслэсэн болно.
# байгалийн гамшиг# осол аваар# иргэдийн боловсрол