Байгаль орчин амьдрал сэтгүүл #3

Экологийн судалгааны төв

Байгаль орчин амьдрал сэтгүүл #3

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Монголчууд бид унаган байгалиа хамгаалж, зохистойгоор ашиглаж ирсэн баялаг уламжлалтай. Түүгээр зогсохгүй хууль эрх зүйн заалтууд нь тов тодорхой, түүнийгээ чанд сахиж ирсэн ард түмэн. 1987 онд байгаль орчны нэгдсэн тогтолцоо бүрдэж, Байгаль орчныг хамгаалах яам байгуулагдсан билээ. Энэ нь тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулан хэрэгжүүлэх, байгалийн нөөц баялгийг ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хоорондын харилцааг зохицуулахад чиглэгдсэн юм.
# байгаль орчин# танин мэдэхүй# шинжлэх ухаан