Улс төрчдийн биеийн хэл ба сэтгүүлчийн биеийн хэлний мэдрэмж, ойлголт
(1)

Г.Агиймаа

Улс төрчдийн биеийн хэл ба сэтгүүлчийн биеийн хэлний мэдрэмж, ойлголт

Гишүүнчлэл

?
Тэр бүр ач холбогдол өгдөггүй бидний биеийн хэл нь ямар чухал болох, хэрхэн тайлах, ямар арга хэрэгслээр хүргэх, үр дүнтэй эсэхийг судлах юм. Телевизээр гарч буй улс төрчийн биеийн хэлийг тайлах,улс төрчдийн ярианд анализ хийж монголын улс төрчдийн нийтлэг биеийн хэлийг тодорхойлонэнэ тухай сэтгүүлчдийн ойлголт мэдлэгийг тандах зорилготой.
# улс төр# сэтгүүлч# ойлголт