Esan - Төрийн захиргааны байгууллагын ХШҮ хариуцсан албан хаагчдын мэдлэг чадварын байдалд хийсэн судалгаа

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төрийн захиргааны байгууллагын ХШҮ хариуцсан албан хаагчдын мэдлэг чадварын байдалд хийсэн судалгаа

Оюутан:Б.Цацралт

Төрийн захиргааны байгууллагын ХШҮ хариуцсан албан хаагчдын мэдлэг чадварын байдалд хийсэн судалгаа

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоо мөн чанар, ач холбогдлынхоо хүрээнд амжилттай хэрэгжих нь нэг талаасаа эрх зүйн орчин болон удирдлагын зохион байгуулалт, нөгөө талаасаа тухайн ажил, үүргийг хариуцан хэрэгжүүлж буй ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг чадвараас ихээхэн хамааралтай байдаг.
# тусгай шаардлага# үнэлгээний мэргэжилтэн# тогтоол шийдвэр