Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Тэтгэврийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал (өндөр насны)

Г.Эрдэнэбилэг

Тэтгэврийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал (өндөр насны)

Гишүүнчлэл

?
Манай улсын нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн даатгалын тэр тусмаа өндөр насны, мөн тэтгэврийн нэрийн дансны хууль тогтоомж, дүрэм журмууд хэрхэн зохицож байгаа, зөрчилдөж байгаа эсэхийг харьцуулан судалж, гадаадын улс орнуудын тэтгэврийн эрх зүйн зохицуулалтыг судлан түүнд анализ дүн шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулахыг зорилоо.
# тэтгэвэр# эрх зүй