Esan - Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлтийг нэмэгдүүлэх арга зам

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлтийг нэмэгдүүлэх арга зам

Р.Цэндмаа

Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлтийг нэмэгдүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлтийн байдалд судалгаа хийж тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлтийг оновчтой болгох арга замыг тодорхойлох асуудлуудыг судалсан болно.
# тэтгэвэр# даатгалын сан