Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Нийгмийн халамж асрамжийн үйлчилгээний зарим асуудал

Р.Отгонбаяр

Нийгмийн халамж асрамжийн үйлчилгээний зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний түүхэн уламжлал, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй саад бэрхшээлийг тодорхойлж, түүнийг сайжруулах арга замыг эрэлхийлэхийг зорилоо.
# нийгмийн халамж# асрамж# эрх зүй