Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөдөлмөр эрхлэлт ба ажилгүйдлийн даатгалыг уялдуулах нь

М.Бямбасүрэн

Хөдөлмөр эрхлэлт ба ажилгүйдлийн даатгалыг уялдуулах нь

Гишүүнчлэл

?
Ажлын байрны дархлаатай холбоотой дутагдалын цаана ямар бодит шалтгаан оршиж байна, төрөөс ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулахаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ яагаад үр дүн муутай байгааг судалгааны объект Капитал банкны ажиллагсдын дунд судалгаа, шинжилгээ хийснээр цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго оршино.
# хөдөлмөр эрхлэлт# ажилгүйдэл# даатгал