Их дээд сургуулиудын оюутнуудын сэтгэл зүйн түгшүүрийг тодорхойлох

Д.БадамцэцэгН.Батсайхан

Их дээд сургуулиудын оюутнуудын сэтгэл зүйн түгшүүрийг тодорхойлох

Гишүүнчлэл

?

Их дээд сургуулиудьш оюутнуудьш сэтгэл түгшилт болон давамгайлж буй зан төлвийг тодорхойлж тэр нь мэргэжилээ сонгоход нөлөөлсөн эсэхийг ТОГТООХЬП' зорьсон болно.

# Боловсрол