Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хувьсал өөрчлөлтийн манлайллын ажилчдын сэтгэл зүйн сайн сайхан байдал дахь нөлөөллийг тодорхойлох нь

Э.Сарангэрэл

Хувьсал өөрчлөлтийн манлайллын ажилчдын сэтгэл зүйн сайн сайхан байдал дахь нөлөөллийг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Хувьсан өөрчлөлтийн манлайлал нь ажилчдын сэтгэл зүйн сайн сайхан байдалд эерэгээр нөлөөлж байгаа эсэхийг тодорхойлоход оршино. Зорилт:

  1. Манлайлал болон хувьсан өөрчлөлтийн манлайллын онол арга зүйг судлах
  2. Ажилчдын сайн сайхан байдалд манлайлал хэрхэн нөлөөлж буйг судлах
  3. Практик судалгаа хийж хувьсан өөрчлөлтийн манлайлал болон ажилчдын сайн сайхан байдлын хоорондын хамаарлыг судлах
  4. Судалгааны үр дүнд тулгуурлан байгууллагуудад санал зөвлөмж гаргах
# манлайлал# сэтгэл зүй# ажил