Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хэрэглэгчийн зан төлөв, хандлагын арга зүйн зарим асуудал

Ч.Бат-Эрдэнэ

Хэрэглэгчийн зан төлөв, хандлагын арга зүйн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?

Шинэ бүтээгдэхүүний онол арга зүйн асуудал дээр үндэслэн Монгол орны хэрэглэгчдийг судалж шинэ автомашинд хандах хандлагыг тодорхойлсноор тэдгээрийн хэрэглээ болон борлуулаптыг нэмэгдүүлэхэд оршино.

# хэрэглэгч# зан төлөв# хандлага