Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ ажиллагсдын сэтгэл ханамжид нөлөөлөх нь

О.Урангоо

Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ ажиллагсдын сэтгэл ханамжид нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?
“МонЭнзиммед” ХХК-ийн ажиллагсдын сэтгэл ханамжид ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ хэрхэн нөлөөлж байгааг судлан, сайжруулах боломжийг тодорхойлоход чиглэгдэнэ.
# ажлын гүйцэтгэл# үнэлгээ# сэтгэл ханамж