Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажилчдын сэдэлжүүлэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодорхойлох нь

Г.Энхцэцэг

Ажилчдын сэдэлжүүлэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Улаанбаатар Мед Нэгдсэн эмнэлэгийн ажилчдын сэдэлжүүлэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлийг илрүүлэхэд оршино. Зорилт:

  • Хүний нөөцийн сэдэлжүүлэлтийн онол, арга зүй, чиг хандлага, сэтгэл
  • ханамжийг судлах
  • Онол арга зүйг судалснаар тухайн салбарын үйл ажиллагааны чиглэлд
  • тохирсон судалгааны аргаа тодорхойлох
  • Ажилчдын сэдэлжүүлэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлийг судлан үр дүнг нэгтгэн
  • дүн шинжилгээ хийх
  • Фокус ярилцлага хийх
  • Түүврээ цуглуулж, өгөгдлийг шинжлэх
  • Үр дүнг нэгтгэн дүгнэх
  • Санал, дүгнэлт боловсруулах
# бизнес# байгууллага