Esan - Компанийн санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Компанийн санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал

С.Мөнхдэлгэр

Компанийн санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал

Гишүүнчлэл

?

Ашиг, мөнгөн орлого нь аж ахуйн нэгж, компаний санхүүгийн үйл ажиллагааны эцсийн зорилго үр дүн болон харагддаг. Бизнөсийн байгууллага тэдгээрийн үйл ажиллагаа өөр өөр арга зам хэлбэртэй боловч бүгд эцсийн эцэст нэгэн зорилгод хүрнэ. Энэ нь ашиг олох, орлогоо нэмэгдүүлэх, мөнгөн хуримтлал бий болгох юм.

# мөнгөн орлого# ашиг# эдийн засаг