Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Компанийн дотоод хяналтыг сайжруулах боломж

С.Цэрэндолгор

Компанийн дотоод хяналтыг сайжруулах боломж

Гишүүнчлэл

?
Ямар ч байгууллагын дотор тодорхой хэмжээний дутагдал байнга оршиж байдаг тул эдгээр эрсдэлээс хамгаалах. урьдчилан сэргийлэх үүднээс дотоод хяналтыг зохион байгуулах хэрэгтэй. Ингэснээр тухайн байгууллагын хувьд дотоод хяналтын дээрх зорилгууд биелэж үйл ажиллагаа нь улам үр ашигтай байх болно. Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь Монгол Германы хамтарсан “Хаан Брой" ХХК-ийн Браухаус ресторан-ы дотоод хяналтын өнөөгийн байдлыг судлан үзсэний үндсэн дээр түүнд дүгнэлт өгөх, цаашид сайжруулах чиглэлийг боловсруулахад оршино.
# компани