Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, түүнийг сайржуулах боломж
(4)

Г.Гантуяа

Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, түүнийг сайржуулах боломж

Гишүүнчлэл

?

Улсын болон хувийн хэвшлийн ихэнх байгууллагууд ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг байгууллагадаа тохирч буй эсэхэд төдийлөн анхааран ажилладаггүй нь хувь хүн болон байгууллагын сонирхол нэгдмэл байдалд хүндрэл бэрхшээл гардаг. Энэ нь ажиллагчид, байгууллага, удирдлагын хооронд хөдөлмөрийн эрх зүй, цалин хөлс, урамшуулал, хүний эрхийн маргаантай асуудлууд юм.

# ажлын гүйцэтгэл# үнэлгээ# боломж