Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажлын гүйцэтгэл дэх манлайллын нөлөөллийг үнэлэх нь

Г.Цэнгэл

Ажлын гүйцэтгэл дэх манлайллын нөлөөллийг үнэлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монголбанкны удирдах албан тушаалтнуудын удирдлагын арга барилыг тогтоож, оновчтой /тохиромжтой/ манлайллын хэлбэрийг санал болгоход оршино.

# бизнес# байгууллага# манлайлал