Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажилчдын сэтгэл зүйн хүчин зүйлсийг ашиглан хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

Г.Цэндсүрэн

Ажилчдын сэтгэл зүйн хүчин зүйлсийг ашиглан хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь байгууллагын бүтээмжид нөлөөлөх ажилчдын сэтгэл зүйн хүчин зүйлсийг илрүүлэн, улмаар түүнийг удирдах арга замыг тодорхойлон, зөвлөмж боловсруулахад чиглэгдэнэ.

# бизнес# сэтгэл зүй# хөдөлмөрийн бүтээмж