Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Аудитын компанийн дотоод стандартыг боловсронгуй болгох асуудалд

Ц.Ариунболд

Аудитын компанийн дотоод стандартыг боловсронгуй болгох асуудалд

Гишүүнчлэл

?
Аудитын компанийн дотоод стандартын агуулга ач холбогдол, тэр нь аудитын компаний үйл ажиллагаанд ямар үүрэгтэй байдаг болон аудитын ажлын чанарт дотоод стандартын үзүүлэх нөлөө, стандартын бүтэц агуулгыг онолын хувьд тодорхойлох, өөрийн болон гадаадын зарим улс орны аудитын компаний дотоод стандартын агуулга бүтцийг харьцуулан судалж үнэлэлт дүгнэлт өгөх энэ үндсэн дээр манайд хэрэглэж болохуйц стандартын жишиг бүтэц бий болгох явдал ажлын гол зорилго юм.
# Аудит# стандарт