Esan - Уул уурхайн компанийн ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсронгуй болгох нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Уул уурхайн компанийн ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсронгуй болгох нь

Г.Сүх-Очир

Уул уурхайн компанийн ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Ажлын байрны тодорхойлолт нь хүний нөөцийн менежментийн суурь ойлголт бөгөөд хүний нөөцийн төдийгүй байгууллагын үйл ажиллагааг үр ашигтай явуулах үндэс суурь болдог. Тухайлбал ажпын байрны тодорхойлолт нь хүний нөөцийн бодлогыг оновчтой тодорхойлох, төлөвлөлт бүрдүүлэлтийг оновчтой хийх, ажил үүргийн хуваарилалт, ажлын ачааллыг жигд хуваарилах, ажлын орчин нөхцлийг оновчтой бүрдүүлэх, хөдөлмөрийн харилцааг оновчтой тодорхойлох түүнд тохирсон цалин хөлс олгох төдийгүй ажлын сэтгэл ханамж, хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үндэс суурь болдог.
# уул уурхай# компани# ажлын байр