Шангри-Ла Улаанбаатар зочид буудлын зочин угтах албаны хүний нөөцийг идэвхжүүлэх арга зам

Г.Цэрэндулам

Шангри-Ла Улаанбаатар зочид буудлын зочин угтах албаны хүний нөөцийг идэвхжүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
“Шангри-Ла Улаанбаатар” зочид буудлын зочин угтах албаны ажилчдыг ажлын байранд тогтвортой ажиллуулах нөхцөлийг хангах идэвхжүүлэлтийн арга замыг тодорхойлох явдал юм.
# зочид буудал# хүний нөөц