Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Салбар хоорондын тэнцлийн загвар ашиглан өндөр ажлын байр бий болгох салбаруудыг тодорхойлох нь

Б.Ариунгэрэл

Салбар хоорондын тэнцлийн загвар ашиглан өндөр ажлын байр бий болгох салбаруудыг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын эдийн засгийн нийт 20 салбарын хувьд эдийн засаг, ажил эрхлэлтэнд үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлох зорилготой юм. Уг судалгааны ажлаар салбар тус бүрийн үйлдвэрлэлийн үржүүлэгч, ажил эрхлэлтийн үржүүлэгч, ажил эрхлэлтийн мэдрэмжийг Салбар хоорондын тэнцлийн загварын аргаар тооцоолон салбаруудын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг гаргаж ирсэн болно.
# ажлын байр# салбар