Оюутны хөдөлмөр, оюутны цагийн ажлын байр

Б.СугармааБ. ИчинноровБ.АззаяаБ.БатцэцэгГ.Өлзийбаяр

Оюутны хөдөлмөр, оюутны цагийн ажлын байр

Гишүүнчлэл

?

“Оюутны хөдөлмөр” цахим веб нээж, шуурхай мэдээлэлийн сан байгуулж, улмаар оролцогч болон гишүүн, дэмжигч байгууллага, хүмүүсийн нэгдсэн сүлжээ бүхий цагийн ажльш байрны төв байгуулан байнгьш ажиллагаатай болгох.

# Боловсрол