Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Насны онцлогийг харгалзан хүний нөөцийг идэвхжүүлэх арга зүйн асуудал

Э.Удвал

Насны онцлогийг харгалзан хүний нөөцийг идэвхжүүлэх арга зүйн асуудал

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ажлын зорилго нь хүний нөөцийн идэвхижүүлэлтийн онол арга зүйн судалганд тулгуурлан ажнл эрхлэгч нарын ажил эрхлэлтийн байдалд мотивацнйи ямар хүчнн эүйл хамгийн их нөлөвлж байгааг илрүүлж, түүн дээр тулгуурлан хүиий нөөцийн идэвхижүүлэлтийн оновчтой бодлого боловсруулахад оршино.

# хүний нөөц# идэвхжүүлэлт